Ledenenquete (reminder)

16 juni 2019

Beste tennis lid,

Graag zouden wij 10 minuten van jouw kostbare tijd gebruik willen maken en je willen vragen om een ledentevredenheidsonderzoek in te vullen in de vorm van een enquête. Door middel van deze enquête willen wij meer inzicht krijgen wat er binnen de vereniging leeft, waar we ons kunnen verbeteren en wat de behoeftes zijn van de leden met betrekking tot de toekomst De enquête is te bereiken via de link:

https://www.survio.com/survey/d/hltchetelderink

spreekt voor zich zelf en bestaat hoofdzakelijk uit meerkeuze vragen We garanderen dat de resultaten van dit onderzoek anoniem worden verwerkt en dat persoonsgegevens niet bekend/zichtbaar zijn. Het bestuur ontvangt na afloop van dit onderzoek een eindrapportage en zal van daaruit waar nodig verdere acties ondernemen. Wil je dit onderzoek uiterlijk 8 juli invullen?  

Namens de WOB en het bestuur, alvast hartelijk dank voor je medewerking en tijd!

Nieuwscategorieën