Privacyverklaring

Tennisvereniging HLTC Het Elderink respecteert de privacy van haar leden. Het Elderink doet er alles aan om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de wijze waarop er dient te worden omgegaan met de verwerking van deze persoonsgegevens. Hierbij houdt HLTC Het Elderink zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De Privacyverklaring is in te zien door bijgevoegd formulier te downloaden.

Privacyverklaring-avg-Het Elderink - okt 2018.pdf