Algemene informatie lidmaatschap

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze vereniging. Of je nu competitief of recreatief wilt spelen, we bieden iedere tennisser van groot tot klein de mogelijkheid om op zijn eigen niveau te spelen.

HLTC Het Elderink kent drie soorten lidmaatschappen en een donateurschap

 

1. Permanente leden

Dit zijn leden waarvan het lidmaatschap automatisch van jaar tot jaar doorloopt totdat wordt opgezegd. Het lidmaatschap is gedurende alle maanden van het jaar geldig.

2. Drie maanden leden

Om in te spelen op de toenemende behoefte aan meer flexibiliteit en ook om de tennissport te leren kennen is een drie maanden lidmaatschap mogelijk. 

3. Winterleden

Dit zijn leden die alleen in de wintermaanden (oktober t/m maart) lid zijn. Het lidmaatschap eindigt op 1 april van ieder jaar. Voor een volgende periode dient opnieuw te worden aangemeld.

Leden zijn speelgerechtigd op vertoon van hun KNLTB-pas. Deze pas is tevens benodigd voor toegang toe het clubhuis en voor het reserveren van een baan op het digitale afhangbord in de hal van het clubhuis.

Leden worden geacht 2x per jaar een kantinedienst te draaien. Junioren, 70 plussers, drie maanden en  winterleden zijn daarvan uitgezonderd.

Men wordt senior per 1 januari van het jaar waarin men 18 jaar wordt.

De vergoeding voor het doen van een kantinedienst is € 10,00 (met een maximum van € 20,00). Deze vergoeding wordt jaarlijks verrekend door middel van kantine muntjes en geldt niet voor junioren, zomerleden, winterleden en permanente leden van 70 jaar en ouder die geen kantinedienst draaien.


Donateurschap

Het is mogelijk de vereniging financieel te ondersteunen als donateur. Donateurs betalen € 20,00 per jaar, worden niet aangemeld als lid bij de KNLTB en zijn niet speelgerechtigd.