Introducé reglement

Wat is introduceren? Een lid van de vereniging neemt iemand (de introducé) mee die de intentie heeft om lid te worden. Deze persoon kan daardoor een paar keer proeftennissen. Na de introductieperiode beslist de introducé of hij lid wordt van de vereniging. Je kunt lid worden door je online aan te melden op de website.

Online inschrijfformulier openen                          

Hoe moet je aangeven dat je een introducé meeneemt?

 1. Een baan afhangen met een introducé via de Clubapp Je hebt voor een introducé geen aparte pas nodig. Je kiest binnen de Clubapp een dag en tijd en klikt deze aan. Vervolgens wordt gevraagd met wie je gaat spelen. Je kiest voor ‘introducé toevoegen’. Daarna vul je de naam en het e-mailadres in van jouw introducé en klikt op ‘Speler toevoegen’.  
 2. Een baan afhangen met een introducé via het Afhangbord Je hebt voor een introducé geen aparte pas nodig. Je kunt een baan afhangen door je eigen KNLTB-pas door de paslezer te halen van het digitale afhangbord en te kiezen voor ‘introducé toevoegen’. Van belang is dat je vervolgens de naam en het e-mailadres opgeeft van jouw introducé.  

Wie mogen er introducees meenemen?

De leden van HLTC Het Elderink mogen introducees meenemen. Je kunt dus gedurende het jaar meerdere introducees laten kennismaken met onze vereniging. Hieraan zit geen beperking mits je de spelregels naleeft.  

Wat zijn de kosten?

De eerste keer iemand introduceren is gratis, voor de tweede en derde keer dat dezelfde introducé wordt meegenomen geldt een vergoeding van € 3,00 euro (per persoon) per keer.  

Wat zijn de spelregels?  

 1. Een introducé mag maximaal 3 keer meespelen. Wanneer deze persoon vaker wil spelen, zien we graag dat hij of zij lid wordt van HLTC Het Elderink.
 2. Introduceren is niet mogelijk tijdens verenigingsactiviteiten zoals inlooplessen,  toernooien en competitie. Tenzij deze activiteiten specifiek openstaan voor niet-leden.
 3. Het lid dat een ander introduceert is verplicht voor zichzelf te reserveren (met zijn KNLTB ledenpas of via de Clubapp) en naam en e-mailadres van de introducé in te voeren.
 4. Een introducé mag alleen spelen als het verschuldigde bedrag is voldaan (2e en 3e keer).
 5. Het lid dat de introducé meebrengt is ten allen tijde verantwoordelijk voor de introducé en zorgt ervoor dat de introducé op de hoogte is van de geldende regels op en rond de baan.
 6. HLTC Het Elderink kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de introducé tijdens het spelen te maken krijgt met een ongeval of een blessure.
 7. Het is NIET toegestaan om de introducé regel te omzeilen door de introducé af te hangen op een ledenpas van een ander lid van HLTC Het Elderink .

Betaling

Het verschuldigde bedrag kan op 3 verschillende manieren betaald worden;

 1.  Door het bedrag te betalen aan de bar in de kantine.
 2.  Door het bedrag + ingevuld introducé-briefje in het kluisje te deponeren (bij het afhangbord).
 3.  Door het bedrag over te maken op rekening NL79 RABO 0327 451912 t.n.v. H.L.T.C. Het Elderink met vermelding van “introducé + datum + naam ”.  

Vragen?

Voor vragen over introducé kun je terecht bij het secretariaat van de tennisvereniging. E-mail:           [email protected] 

 

Introducé reglement HLTC Het Elderink.pdf