Contributie

H.L.T.C. Het Elderink kent diverse type leden met bijbehorende contributie. De peildatum voor de leeftijd-gebonden contributie is 1 januari. Men wordt senior per 1 januari van het jaar waarin men 18 jaar wordt. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Tarieven 2019: Permanente leden
Junioren t/m 17 jaar (tennis alles in 1)  € 25,- (per maand)
Senioren (studerend)  € 125,-
Senioren (per 1 januari van het jaar waarin men 18 wordt)  € 175,-*
* Inclusief € 20,- als voorschot voor 2 kantinediensten  
   
Tarieven 2019: Drie maanden leden
Senioren  € 50,-
   
Tarieven 2019: Winterleden (october t/m maart)
Senioren  € 75,-
   
Tarieven 2019: Donateur
Ter ondersteuning van de vereniging, niet speelgerechtigd  € 20,-
   

 

De contributie zal worden geïnd via automatische incasso per kwartaal (bij permanente leden) of ineens bij overige leden. Indien gekozen wordt om niet middels automatische incasso te betalen, dan wordt het te betalen jaarlijks contributiebedrag verhoogd met 5 euro wegens administratiekosten.